Já a víra

Mate.o

9. listopadu 2013 v 18:26 | Anie
Byla sobota večer. Vyrazila jsem spolu s několika přáteli do kostela, kde se tohoto dne konal akustický koncert polské křesťanské skupiny Mate.O
Opravdu jsem se těšila, a musím říct, že to byl nezapomenutelný zážitek. Mohli jsme zpívat společně s nimi a prožít nádherný večer v přítomnosti našeho Pána. Cítila jsem se volná jako pták. Na chvíli jsem zapomněla na všechen stres a problémy všedního života a nechala jsem se vtáhnout do té krásné atmosféry kostela.
Přináším vám pár písniček, které zazněly na sobotním koncertě. Vím, že většina z vás nebude rozumět, ale možná že se najdou jedinci, kteří si Mate.a rádi poslechnou...
Tak jdeme na to...posnažím se vám přeložit alespoň názvy písni a přiblížit, o čem jsou...

  • Lekki jak ptak ( Lehký jako pták) - v této písni Mate.O zpívá o svém dědovi, který v nejbližší době oslaví 100 let. Zpěvák vyprávěl, že jeho děda Wincenty na otázku : "Jak se cítíš ?" vždy odpovídá, že z každým dnem lépe, protože se blíží k Božímu království ( Je lehký jako pták a blíží se domů)

  • Píseň Musisz komuś slużyć ( Musíš někomu sloužit) je o tom, že každý člověk má nějakou cestu, může být úspěšný nebo také ne, ale vždy někomu slouží ať chce nebo ne. Může to být ďábel a nebo Bůh...


  • Usiądź przy mnie ( Sedni si ke mně ) - další krásná píseň, ke které však nevím, co bych měla víc napsat...takže jenom video...


  • Szukaj jej ( Hledej ji ) je písní o lásce Boha, o víře a o všem krásném co nám přínáší. Proto je důležité ji hledat.


  • Przyjaciela mam ( Mám přítele ) - píseň, kterou zpíval celý kostel a bylo to opravdu nádherné. Je o tom, že Ježíš je naším přítelem, který má pro nás vždy naději a dokáže nás utěšit, je nám oporou...


    Doufám, že se vám písně alespoň trochu líbí...loučím se s vámi já a Mate.O svou písní Dobranoc ( Dobrou noc )

    Anie

Když slova plynou do nebe...

2. července 2013 v 15:55 | Anie
Říkáš: Věř
Říkáš: Miluj
Říkáš: Nehřeš

Já...jsou dny, kdy jen ztěží věřím...
A nenávist se rodí v mém srdci...
Láska, o které mluvíš jakoby zamrzla...
V mém srdci se rodí hřích...

Říkáš: Vrať se
Říkáš: Následuj mě
Říkáš: Vezmi svůj kříž

Pane, mé tělo tíží hřích.
Klopýtám na stezce, nemůžu jít.
Řekni, jak následovat Tě mám, když těžký hřích pozvedám ?

Říkáš: Zemřel jsem za tebe
Zemřel jsem za tvůj hřích.
Neboj se a důvěřuj mi.
Břemeno, které tě tíží, ponechej mně.
Ponesu ho za tebe.
Zbavím tě tvého hříchu.
Vždyť já jsem milující Bůh !

Říkám: Pane, děkuji, že jsi....

Anie

Moc odpuštění !

16. června 2013 v 8:56 | Anie
Jsme lidé. Nikdo z nás není svatý. Ani já. Všichni jsme hříšníky, ale pokud svých hříchů budeme litovat, Bůh nám odpustí.
On je milosrdný Otec. Nechce abychom hřeli, ale zná sílu pokušení a ví, že někdy svádíme boj sami se sebou, když nás ďábel pokouší. Mnohdy jsme moc slabí, abychom odolali. Pro nás je tu však záchrana ! Ježíš Kristus zemřel na kříži abychom my byli vykoupení !! Jsem šťastná, protože Bůh nás opravdu miluje. Dal svého jediného Syna, aby zachránil nás !

 
 

Reklama